" Tidningar utgifne af et sällskap i Åbo var nämligen strängt taget ingen tidning utan en tidskrift, något som gäller de flesta ”tidningarna” som utkom i Finland fram till 1860-talet. Åbo Underrättelser, som utkommit sedan 1824, är landets äldsta tidning."

https://www.igrevenstid.fi/abotexter/senaste_nytt_fran_predikstolen/

"HÄLSA OCH SJUKDOM I 1700-TALETS ÅBO"

https://www.igrevenstid.fi/abotexter/halsa_och_sjukdom/

Kulturskolor i Åboland | Kulttuurikoulut Turunmaalla 


https://www.youtube.com/watch?v=VOpGkn1OAdI

"I Pargas finns tiotals av Fredrika Runebergs växter bevarade: ”Då barnen blev större utvecklade hon sitt växtintresse, som verkligen är betydande”"


"Johan Ludvig Runebergs fru Fredrika hade många strängar på sin lyra. Men visste du att hon även hade ett stort växtintresse och att en reservsamling av hennes växter finns i Pargas?" 


https://svenska.yle.fi/a/7-10050318

Rachel Corrie: Parents & Friend Remember U.S. Activist Crushed by Israeli Bulldozer in Rafah in 2003
https://www.youtube.com/watch?v=GcnE_1wpETY