Roms Himmel

Hallo alla nordbor! Visst är himlen närmare jorden ju mera söderut man färdas?
Kolla bilden!